Coaching handler om at udfolde mest muligt af det personlige potentiale, og om at få omsat tanke til handling.
Under samtalerne udfordres vante tanke - og handlemønstre, således at skjulte eller ubevidste ønsker såvel som nye ideer kan komme frem i lyset. Coaching kan rette sig imod arbejdslivet såvel som privatlivet.

Hvis du har eget firma, er coaching fradragsberettiget og der er også arbejdspladser, som giver økonomisk støtte til coaching og supervision.