Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns universitet, autoriseret og godkendt som specialist i psykoterapi af psykolognævnet.

 

For at opnå specialistgodkendelse i psykoterapi skal den autoriserede psykolog have gennemgået en omfattende psykoterapeutisk uddannelse.

 

En psykolog med titlen "specialist i psykoterapi" er således trænet i den kliniske psykologi og i psykoterapi.

 

Min specialist udannelse har jeg fra gruppeanalytisk institut, IGA. Dertil kommer en uddannelse i par terapi og en certificeret SE® terapiuddannelse. SE står for Somatic Experiencing og er en metode der bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres, så der etableres balance i nervesystemet. 

 

Jeg deltager løbende i workshops og teori seminarer og modtager supervision på mit terapeutiske arbejde.
 

Jeg har gennem flere år været i meditativ træning i The Ridhwan School ledet af A.H. Almaas. Træningen indgår som en naturlig del af min måde at arbejde på og på det praktiske plan indebærer det, at jeg to til tre gange årligt vil være bortrejst på retreat.